Användningsområde

Lämplig som slitskydd på golv i t.ex produktionslokaler. Golv och väggbeklädnad i hissar, bilar, truckar mm. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare.

Egenskaper

  • Den grå mattan är elektriskt isolerande, med mycket bra värden.

Teknisk beskrivning

Dragbrottgräns: 4 MPa
Rivhållfasthet: 15 – 20 N/mm
Avnötning: ISO 4649, 300 – 500mm³
Dim. stabilitet: Längd- resp. tvärriktning 0,15%
Hårdhet: 70 Shore A ±5
Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier
Ljudreduktion: God
Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795

Vi erbjuder även skärning och stansning av materialet vid förfrågan.