Kontoansökan

Hem|Kontoansökan för företag
Kontoansökan för företag 2018-05-04T09:57:15+00:00

Ansökan om att kunna
betala via faktura

Vi gör en kreditprövning och kontaktar er i ärendet snarast möjligt.

Tänk på att inmatning av siffror såsom org.nr, telefonnummer skall skrivas in utan bindestreck och utan mellanslag.

Lägsta fakturabelopp är 500 kronor.

OBS!
Från och med 2015-09-01 övergick vi till fakturor via pdf . Vänligen maila till faktura@kuntze.se er mailadress för inkommande fakturor. Vi debiterar numera 25 kr per pappersfaktura.