Användningsområde Viton A:

Kemisk resistens:
Hög resistens mot oljor, bränslen, smörjmedel och de flesta mineraloljor.
Mycket god motståndskraft mot många alifatiska kolvätevätskor som fungerar som lösningsmedel
för många andra gummikvaliteter.

Sättning:
Exceptionellt bra motstånd även vid höga temperaturer

Miljö:
Bra motståndskraft mot atmosfärisk oxidation, sol, väder och utmärkt motståndskraft mot svamp och mögel

Teknisk beskrivning:
Durometer: (70+/- 5) Shore A
Elongation: 165% Minimum
Fluorine Content: Minimum (66% Fluorine) Content
Tensile Strength: 1600 PSI Min
Color: Black
Temperature Range: -18°C to + 204°C

För kemikaliebeständighet se tabell ”A-type” på http://chemours-site.force.com/CRG_VitonGuide

Vi erbjuder även skärning och stansning av materialet vid förfrågan.