Verktyget underlättar monteringen av låskilen i karosserilisten.