Isolering med cellplast och cellgummi

Vi på Kuntze & Co har sedan länge ett nära och väl fungerande samarbete med byggindustrin och närbesläktade branscher. I vårt nordiska klimat är en bra och tålig isolering ett måste, vare sig vi talar om invändig väggisolering eller utvändig isolering i husgrunder.

Cellplast för isolering

För isolering av vägg och husgrund används ofta materialet cellplast. Det kan handla om att man vill isolera med cellplast för att hålla kyla ute, från exempelvis fastigheter. Det kan handla om att hålla värme ute, som till exempel i kylanläggningar. I bägge fallen är hållfastheten och kvaliteten helt avgörande. Brister, stora eller små, kan omedelbart ge konsekvenser; vill det sig illa kan följderna bli mycket allvarliga.

Cellgummi för tätning

Cellgummi används bland annat för tätningslister, isolering och packningar. Det tätar mot luft, fukt och vatten. Det är ett kostnadseffektivt material med många användningsområden.

Hos Kuntze kan du beställa olika typer av isolering i cellplast och cellgummi. Båda materialen håller hög brandklassning. Vi tillhandahåller cellplast och cellgummi till en mängd olika tillämpningsområden. Hör av dig till oss om du har några frågor.

Kuntze – gummi av bästa kvalitet

Läs mer