Lätt flatrullbar slang för offentliga arbeten, jordbruk och all slags industri.